Chi tiết
Thông tin vé máy bay khuyến mại
Tuy Hòa
534,000 ₫

TPHCM - Tuy Hòa

 
Thời gian đi 08 Thg5 2017 - 12 Thg5 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Đà Lạt
546,000 ₫

TPHCM - Đà Lạt

 
Thời gian đi 15 Thg5 2017 - 17 Thg5 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Chu Lai
758,000 ₫

TPHCM - Chu Lai

 
Thời gian đi 12 Thg4 2017 - 15 Thg4 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Plei Ku
813,000 ₫

TPHCM - Plei Ku

 
Thời gian đi 13 Thg5 2017 - 14 Thg5 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Đà Nẵng
822,000 ₫

TPHCM - Đà Nẵng

 
Thời gian đi 07 Thg5 2017 - 10 Thg5 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Buôn Mê Thuột
 
Thời gian đi 27 Thg3 2017 - 30 Thg3 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Quy Nhơn
868,000 ₫

TPHCM - Quy Nhơn

 
Thời gian đi 24 Thg4 2017 - 27 Thg4 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Hà Nội
 
Thời gian đi 06 Thg5 2017 - 07 Thg5 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Nha Trang
927,000 ₫

TPHCM - Nha Trang

 
Thời gian đi 13 Thg4 2017 - 17 Thg4 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
TPHCM
934,000 ₫

Đà Nẵng - TPHCM

 
Thời gian đi 21 Thg4 2017 - 23 Thg4 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
TPHCM
934,000 ₫

Huế - TPHCM

 
Thời gian đi 05 Thg5 2017 - 10 Thg5 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Phú Quốc
934,000 ₫

TPHCM - Phú Quốc

 
Thời gian đi 30 Thg3 2017 - 19 Thg4 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Kuala Lumpur
980,000 ₫

TPHCM - Kuala Lumpur

 
Thời gian đi 22 Thg4 2017 - 24 Thg4 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Hải Phòng
 
Thời gian đi 13 Thg4 2017 - 17 Thg4 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Hà Nội
1,446,000 ₫

Huế - Hà Nội

 
Thời gian đi 14 Thg7 2017 - 17 Thg7 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Đà Lạt
1,480,000 ₫

Đà Nẵng - Đà Lạt

 
Thời gian đi 30 Thg3 2017 - 04 Thg4 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp
 
Kuala Lumpur
 
Thời gian đi 15 Thg3 2017 - 16 Thg3 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Air Asia
 
Bangkok
2,961,000 ₫

Đà Nẵng - Bangkok

 
Thời gian đi 05 Thg3 2017 - 14 Thg3 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp
 
3,579,000 ₫

Đà Nẵng - Cần Thơ

 
Thời gian đi 03 Thg3 2017 - 06 Thg3 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Seoul
3,920,000 ₫

Đà Nẵng - Seoul

 
Thời gian đi 30 Thg6 2017 - 04 Thg7 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Bangkok
4,150,000 ₫

Huế - Bangkok

 
Thời gian đi 04 Thg4 2017 - 07 Thg4 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp
 
Singapore
4,199,000 ₫

Đà Nẵng - Singapore

 
Thời gian đi 14 Thg6 2017 - 19 Thg6 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Singapore Airlines
 
Singapore
4,521,000 ₫

Huế - Singapore

 
Thời gian đi 04 Thg3 2017 - 07 Thg3 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp
 
Siem Reap
4,861,000 ₫

Đà Nẵng - Siem Reap

 
Thời gian đi 08 Thg4 2017 - 11 Thg4 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp
 
Phnôm Pênh
6,141,000 ₫

Huế - Phnôm Pênh

 
Thời gian đi 02 Thg5 2017 - 06 Thg5 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp
 
Viêng Chăn
6,598,000 ₫

Huế - Viêng Chăn

 
Thời gian đi 27 Thg3 2017 - 30 Thg3 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp
 
Seoul
15,895,000 ₫

Huế - Seoul

 
Thời gian đi 06 Thg3 2017 - 13 Thg3 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp
 
Tokyo
18,052,000 ₫

Huế - Tokyo

 
Thời gian đi 26 Thg3 2017 - 27 Thg3 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp
 
Kobe
19,224,000 ₫

Huế - Kobe

 
Thời gian đi 13 Thg5 2017 - 17 Thg5 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp