Chi tiết
Thông tin vé máy bay khuyến mại
Buôn Mê Thuột
 
Thời gian đi 04 Thg4 2017 - 06 Thg4 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Tuy Hòa
485,000 ₫

TPHCM - Tuy Hòa

 
Thời gian đi 03 Thg4 2017 - 06 Thg4 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Đà Lạt
487,000 ₫

TPHCM - Đà Lạt

 
Thời gian đi 10 Thg5 2017 - 12 Thg5 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Nha Trang
507,000 ₫

TPHCM - Nha Trang

 
Thời gian đi 28 Thg3 2017 - 31 Thg3 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Chu Lai
678,000 ₫

TPHCM - Chu Lai

 
Thời gian đi 17 Thg2 2017 - 20 Thg2 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Jetstar Pacific
 
Huế
707,000 ₫

TPHCM - Huế

 
Thời gian đi 19 Thg3 2017 - 22 Thg3 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
TPHCM
707,000 ₫

Đà Nẵng - TPHCM

 
Thời gian đi 12 Thg5 2017 - 16 Thg5 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Hải Phòng
 
Thời gian đi 24 Thg3 2017 - 27 Thg3 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Hà Nội
 
Thời gian đi 24 Thg2 2017 - 27 Thg2 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Đà Nẵng
707,000 ₫

TPHCM - Đà Nẵng

 
Thời gian đi 28 Thg2 2017 - 08 Thg3 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Phú Quốc
710,000 ₫

TPHCM - Phú Quốc

 
Thời gian đi 20 Thg2 2017 - 22 Thg2 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Quy Nhơn
752,000 ₫

TPHCM - Quy Nhơn

 
Thời gian đi 23 Thg3 2017 - 24 Thg3 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Hà Nội
762,000 ₫

Huế - Hà Nội

 
Thời gian đi 13 Thg4 2017 - 16 Thg4 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Plei Ku
763,000 ₫

TPHCM - Plei Ku

 
Thời gian đi 13 Thg5 2017 - 15 Thg5 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
TPHCM
817,000 ₫

Huế - TPHCM

 
Thời gian đi 26 Thg1 2017 - 04 Thg2 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Đà Lạt
1,139,000 ₫

Huế - Đà Lạt

 
Thời gian đi 22 Thg2 2017 - 27 Thg2 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Jetstar Pacific
 
Đà Lạt
1,370,000 ₫

Đà Nẵng - Đà Lạt

 
Thời gian đi 20 Thg3 2017 - 24 Thg3 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp
 
Nha Trang
1,370,000 ₫

Đà Nẵng - Nha Trang

 
Thời gian đi 25 Thg3 2017 - 28 Thg3 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp
 
Buôn Mê Thuột
 
Thời gian đi 16 Thg2 2017 - 19 Thg2 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp
 
Kuala Lumpur
 
Thời gian đi 28 Thg4 2017 - 02 Thg5 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Air Asia
 
Bangkok
2,924,000 ₫

Đà Nẵng - Bangkok

 
Thời gian đi 23 Thg2 2017 - 28 Thg2 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp
 
3,328,000 ₫

Đà Nẵng - Cần Thơ

 
Thời gian đi 23 Thg1 2017 - 27 Thg1 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: VietJet
 
Vinh
3,350,000 ₫

Đà Nẵng - Vinh

 
Thời gian đi 22 Thg1 2017 - 24 Thg1 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp
 
Bangkok
4,102,000 ₫

Huế - Bangkok

 
Thời gian đi 25 Thg3 2017 - 27 Thg3 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp
 
Viêng Chăn
6,527,000 ₫

Huế - Viêng Chăn

 
Thời gian đi 31 Thg1 2017 - 06 Thg2 2017
 
Loại hành trình: Khứ hồi, bao gồm thuế
 
Tình trạng chỗ: Một số hạng đặt chỗ bị giới hạn
 
Hãng: Vietnam Airlines Corp