Giải thưởng đạt được

Thành tựu đạt được là sự hài lòng của hành khách

2013 Giải thưởng

TECHNOLOGY FAST 50 (DELOITTE)

Đứng đầu hạng mục Du lịch trực tuyến
Giải thưởng uy tín vinh danh TOP 50 công ty hàng đầu về công nghệ ở Trung Âu.
2012
INNOVATION - SPECIAL AWARD ONLINE (TRAVELPORT)
Giải đặc biệt
Giải thưởng đặc biệt dành cho hạng mục "Đổi mới" dành cho các công ty ở Đông Âu.

RISING STAR OF TECHNOLOGY FAST 50 (TRAVELPORT)

Giải đặc biệt
Giải thưởng danh giá bình chọn cho các công ty công nghệ trẻ - Internet/Telecommunications/Networking - có mức phát triển nhanh nhất ở Trung Âu.
TECHNOLOGY FAST 50 (DELOITTE)
Đứng đầu hạng mục Du lịch trực tuyến
Giải thưởng uy tín vinh danh TOP 50 công ty hàng đầu về công nghệ ở Trung Âu.
2011

RISING STAR OF TECHNOLOGY FAST 50 (DELOITTE)

Giải đặc biệt
Giải thưởng danh giá bình chọn cho các công ty công nghệ trẻ - Internet/Telecommunications/Networking - có mức phát triển nhanh nhất ở Trung Âu.

TECHNOLOGY FAST 50 (DELOITTE)

Đứng đầu hạng mục Du lịch trực tuyến
Giải thưởng uy tín vinh danh TOP 50 công ty hàng đầu về công nghệ ở Trung Âu.
2010

TRAVELPORT OSCAR (TRAVELPORT)

Giải đặc biệt
Giải thưởng đặc biệt dành cho các đại lý du lịch trực tuyến cho mức doanh thu vé máy bay cao nhất.
2009

TRAVELPORT OSCAR (TRAVELPORT)

Giải đặc biệt
Giải thưởng đặc biệt dành cho các đại lý du lịch trực tuyến cho mức doanh thu vé máy bay cao nhất.